Úvodem

Chci zůstat takový, jaký jsem, takový, jako jsem byl šlechtěn během tisíciletí.
Nechci se stát krasavcem bez charakteru.
Jsem přítel, pomocník, bojovník a ochránce.
A takovým chci také být na věky věků. Chovateli můj, mi v tom pomáhej!

Asiat

 Jako chovatel se budu snažit poslechnout přání mých asiatů a udělám všechno proto, abych se před nimi po letech chovu nemusel stydět. Přítel, bojovník, ochránce schopný pracovat ve prospěch člověka, to jsou atributy, které by měly ctít naše asiaty. K tomu odpovídající typ, který je předurčen k tomu, aby tyto vlastnosti naplňoval. A výstavy? Proč ne? Ale s podmínkou, že se nikdy nestanou překážkou pro daný cíl v chovu a také, že pozitivní výsledky nebudou znamenat více než odpovídající charakter asiata.

Na těchto webových stránkách se vyskytují kupírovaná zvířata . Od 1.3.2004 je dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 kupírování uší v České republice.